رابرت برمن

رابرت برمن

رابرت برمن نویسنده کتابهای "" جهان عجیب "و" "اسرار آسمان شب" است ، "وی یک برنامه هفتگی رادیویی و یک نمایش تلفنی ماهانه در NPR شمال شرقی دارد. او همچنین ستونی را برای مجلات "" Oldman Farmer's Almanac "می نویسد و ماهنامه نویس برای مجلات" "کشف" و "" نجوم "است. او در پایتخت نیویورک زندگی می کند.

کتاب های رابرت برمن

روند فیلمنامه نویسی