ایلان کاپور

ایلان کاپور

ایلان کاپور (متولد 1959) استاد مطالعات توسعه انتقادی در دانشکده مطالعات محیط زیست، دانشگاه یورک، تورنتو، انتاریو، کانادا است. او یک محقق تأثیر گذار پسااستعمار است، یکی از اولین کسانی است که هم روانکاوی و هم تجزیه و تحلیل بعد از استعمار را به حوزه مطالعات توسعه آورده است. او نویسنده دو کتاب و مقالات بیشمار در مورد سیاست پسااستعمار، روانکاوی، توسعه مشارکتی و انسان دوستانه مشهور است.

کتاب های ایلان کاپور