آلن جی هانتر

آلن جی هانتر

دکتر آلن جی هانتر دکترای ادبیات خود را از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد و همین امر باعث شد تا او مکاتبات عمیق بین آشفتگی ذهنی و بیان ادبی را بررسی کند. او استاد دانشکده کوری در بوستون است و یک دفتر مشاوره دارد. او نویسنده چندین کتاب است، از جمله شش Archetypes عشق و داستانهایی که باید بدانیم. او در واترتاون ، ماساچوست زندگی می کند.

کتاب های آلن جی هانتر

هیچ چیز تصادفی نیست