جفری آ ویکز

جفری آ ویکز

جفری رنوویک ویکز (زاده 10 دسامبر 1956) یک ریاضیدان آمریکایی، توپولوژیست هندسی و کیهان شناس است. ویکز همکار MacArthur از سال 1999 است. ویکز کارشناسی ارشد خود را از کالج دارتموث در سال 1978 و دکتری وی در ریاضیات از دانشگاه پرینستون در سال 1985 ، تحت نظارت ویلیام پنجتون دریافت کرد.. از آن زمان او در کالج ایالتی استکتون، کالج ایتاکا و کالج میدبوری تدریس کرده است، اما بخش عمده ای از وقت خود را به عنوان یک ریاضیدان آزاد با گذر زمان گذرانده است. ویکز در سال 1999 یك عضو پیرو MacArthur شد. در سال 2007 ، وی برای چاپ مقاله خود با عنوان "فضای Poincaré Dodecahedral و رمز و راز نوسانات گمشده" جایزه Levi L. Conant را بدست آورد. اولین سخنرانی لوی کانانت در کارفرمای سابق کانانت ، موسسه پلی تکنیک وورسستر را انجام داد.

کتاب های جفری آ ویکز

شکل فضا