زیگفرید ملشینگر

زیگفرید ملشینگر

زیگفرید ملشینگر زاده ی 22 نوامبر 1906 در اشتوتگارت و درگذشته ی 2 مارس 1988 در هچنشوند، منتقد تئاتر آلمانی بود. 

کتاب های زیگفرید ملشینگر

تاریخ تئاتر سیاسی (۲جلدی)