ویلیام اچ فیلیپس

ویلیام اچ فیلیپس

ویلیام اچ. فیلیپس متولد سال 1940 ، فیلمنامه نویس و نویسنده است که عموما کتابهایی با موضوعات فیلمنامه نویسی منتشر می کند.

کتاب های ویلیام اچ فیلیپس