اسکات رائو

اسکات رائو

اسکات رائو وقتی که 22 سال داشت، اولین کافه و رستوران خود را در آمرست، ماساچوست تاسیس کرد. این کافه اول به سرعت به یک موسسه تبدیل شد و روزانه به بیش از 1000 مشتری خدمت می کند و حجم فروش استارباکس را در خیابان سه برابر می کند. اسکات پس از فروش اولین کافه خود، در صنعت قهوه نیوزلند به کار خود ادامه داد. وی سپس به ایالات متحده بازگشت تا رستوران و قهوه خانه ای را با الهام از سفرهای خود در زیر زمین باز کند. اسکات بعداً یک کافه پیشگام در مونترال تأسیس کرد که تأثیر قهوه در سراسر جهان بود.

کتاب های اسکات رائو

هم نشینی