ریچارد کراوت

ریچارد کراوت

ريچارد كراوت زاده ی 27 اکتبر 1944 ، استاد علوم انسانی در دانشگاه شمال غربی آمریکا است. او کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه میشیگان و دکترایش را از دانشگاه پرینستون در سال 1969 گرفت.

کتاب های ریچارد کراوت

غلبه بر بی شعوری