ییری سیپک

ییری سیپک

ییری سیپک زاده ی 20 فوریه 1928 در ژوکو و درگذشته ی 26 دسامبر 2005 در پراگ، استاد دانشگاه و کتابدار بود.

کتاب های ییری سیپک