ماریل آدامز

ماریل آدامز

ماریل آدامز (Marilee Adams) (متولد: 22 سپتامبر 1945) نویسنده، مربی اجرایی، تسهیلگر و سخنران حرفه ای آمریکایی است. او رئیس و بنیانگذار موسسه استعلام، مشاوره، مربیگری و سازمان آموزشی و مبدأ متدولوژی های QUESTION THINKING است.

کتاب های ماریل آدامز