محمدعلی حبله رودی

محمدعلی حبله رودی

حمد حبله رودی نویسنده قرن ۱۱ درباره جامع التمثیل جامع التمثیل از جمله کتاب های معروف فارسی است که خواندن آن در قرن سیزدهم بسیار معمول بود و چاپ های متعددی از آن شده است از جمله چاپ های آن ، چاپ سنگی ۱۲۶۹ به خط محمد باقر بن محمد حسن خوانساری است. موضوع و مولف جامع التمثیل : کتابی است درباره ی تمثیل ها و حکایت ها به ویژه حکایت هایی که به صورت امثال در آمده اند .محمد علی ( محمد ) حبله رودی، ادیب و نویسنده ی قرن یازدهم (دوره ی صفوی ) به زبان فارسی نوشته است. او را منسوب به « حبله رود » ـ دهستانی در فیروزکوه مازندران ـ می دانند . او که در حیدر آباد دکن هندوستان می زیست دو کتاب درباره ی مثل های فارسی با نام های مجمع الامثال و جامع التمثیل تالیف کرد .

کتاب های محمدعلی حبله رودی

جامع التمثیل


جامع التمثیل