عنایت الله شهرانی

عنایت الله شهرانی

پروفيسور دوکتور عنايت الله شهرانی در هشتم قوس 1321 خورشيدی مطابق يازدهم نومبر 1942 در قريه شهران ولسوالی خاش ولايت بدخشان تولد شده است. وی فرزند دانشمند گرامی و آموزگار ، شادروان الحاج عبادالله شهرانی ميباشد که اولين مربی عنايت الله شهرانی بشمار ميرود. دوکتور شهرانی تحصيلات آغازين را در بدخشان در مکتب " معروف خاش " ، ثانوی را در مکتب ابن سينای کابل و ليسه را در دارالمعلمين کابل بپايان رسانيده و در سال 1962 شامل دانشکده تعليم و تربيه دانشگاه کابل گرديده و بعد از فراغت مدتی را در دارالمعلين کابل بحيث استاد کار کرده است. و همزمان با آن کورس مافوق ليسانس را به سرپرستی وزارت معارف وقت بنام " کونستاليک گايندنس " فرا گرفته و پس از فراغت ازين پروگرام که همه مضامين آن ازمسايل روانشناسی بحث ميکرد دو سال ديگر را عملا با محصلان درخصوص حل مشکلات روانی موفقانه کار مينمايد.

کتاب های عنایت الله شهرانی