اولین السلطانی

اولین السلطانی

اولین السلطانی متخصص برجسته تاریخ نمایندگی اعراب و مسلمانان در رسانه های ایالات متحده و انواع نژادپرستی ضد عرب و ضد مسلمان است. السلطانی استادیار گروه آموزشی و قومیت آمریکایی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس است. پیش از سمت خود در USC ، السلطانی استاد آرتور اف تورناو و دانشیار گروه فرهنگ آمریکایی در دانشگاه میشیگان بود که در آن یکی از بنیانگذاران و کارگردانان برنامه مطالعات آمریکایی مسلمان و مسلمان (AMAS) بود.السلطانی همچنین گروه کاری اسلام هراسی، گروهی از اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان را که با هم کار می کنند و به دولت مشاوره می دهند در مورد چگونگی ایجاد یک فضای دانشگاهی گسترده تر برای دانشجویان تحت تأثیر اسلام هراسی، تأسیس کرد. وی دوره هایی را در زمینه نمایندگی رسانه ها، سیاست های فرهنگی و نژادی ایالات متحده و آمریکایی های عرب و مسلمان، از جمله "نژاد و نژاد مختلط"، "چشم اندازهای 11 سپتامبر" ، "خاورمیانه در هالیوود" و "اسلام هراسی" تدریس می کند.

کتاب های اولین السلطانی

رسانه، نژاد و بازنمایی