مهدی استاداحمد

مهدی استاداحمد

مهدی استاداحمد متولد ۱۳۵۶ در تهران ، نویسنده ی ایرانی است. او سابقه ی نویسندگی در سایتهای ۷سنگ، لوح، و نشریات ۴۰چراغ، گل آقا، مردم و جامعه دختران، اطلاعات هفتگی، همشهری و… را دارد.

کتاب های مهدی استاداحمد

قلم داد