شهلا پیرجانی

شهلا پیرجانی

شهلا پیرجانی متولد سال 1354 ، شاعر ایرانی است. او همسر اردشیر رستمی ، بازیگر ، شاعر و هنرمند ایرانی می باشد.

کتاب های شهلا پیرجانی

گرده ها طغیان کرده اند