استفانو ماسینی

استفانو ماسینی

استفانو ماسینی (1975) رمان نویس، مقاله نویس و نمایشنامه نویس مشهور بین المللی است. نمایشنامه های وی، از جمله سه گانه مشهور لیمان، به بیست و چهار زبان ترجمه شده و توسط كارگردانانی چون لوكا رونكونی و سام مندز برنده اسكار روی صحنه رفته است.

کتاب های استفانو ماسینی

هفت دقیقه