مهدی خلیل زاده

مهدی خلیل زاده

مهدی خلیل زاده متولد سال 1355، دارای دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی، کارشناسی نمایش / بازیگری است. تخصص وی نویسندگی، کارگردانی، و بازیگری می باشد.

کتاب های مهدی خلیل زاده

نام مرا باد می برد


هفت تن و دو دست و دو پا