اسکار گروس براکت

اسکار گروس براکت

اسکار گروس براکت زاده ی 23 آوریل 1923 و درگذشته ی 7 نوامبر 2010 ، نویسنده س آمریکایی است. او در دانشگاه استنفورد تحصیل کرده است.

کتاب های اسکار گروس براکت

تاریخ تئاتر جهان 1