جولی هی

جولی هی

جولی هی (متولد: 15 ژوئیه 1942) به عنوان تحلیلگر معاملات و سرپرست و مربی مجوز برنامه نویسی زبان عصبی (NLP) دارای اعتبار بین المللی است. وی از سال 1986 مربیگری، آموزش و نظارت بر همكاران حرفه ای را آغاز كرده است.

کتاب های جولی هی

من خوب نیستم! تو خوبی؟