برنارد وود

برنارد وود

برنارد جان (برنی) وود یک زمین شناس انگلیسی، و استاد کانی شناسی در گروه علوم زمین در دانشگاه آکسفورد است. وی عضو اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا است. وی جوایزی را از تعدادی دیگر از انجمن های فرهیخته از جمله انجمن مواد معدنی آمریکا، انجمن ژئوشیمیایی، انجمن مواد معدنی بریتانیا و ایرلند ، اتحادیه علوم زمین علوم اروپا، بنیاد الکساندر فون هومبولد (DE) ، ماکس پلانک Gesellschaft ( DE) ، Deutsche Mineralogische Gesellschaft و انجمن زمین شناسی لندن دریافت کرده است.

کتاب های برنارد وود

تکامل انسان