محسن صبا

محسن صبا

محسن صبا (زادهٔ ۱۲۸۵ در تهران — درگذشتهٔ ۲۳ فروردین ۱۳۷۱ در آمریکا) صبا استاد کرسی آمار دانشکده حقوق و اسناد بایگانی و روش تحقیق در دانشکده ادبیات. او کتاب‌شناسی ایران در زبان فرانسه را به وجود آورد و کتاب‌های فرانسه راجع به ایران را فهرست کرد و مطالبی راجع به ایران در ادبیات فرانسه گردآوری کرد. در سال ۱۲۸۵در تهران به دنیا آمد. وی از نوادگان فتحعلی خان صبا بود. تحصیلات خود را به‌ترتیب در مدرسه‌های فرانکوپرسان، دارالنفون و سپس علوم سیاسی انجام داد. پس از آن دانشجویان اعزامی به اروپا، به فرانسه رفت و در پاریس از دانشکده حقوق درجهٔ دکتری دریافت کرد. همچنین دوره مدرسهٔ شارت را مخصوص تعلیمات مربوط به آرشیو، بایگانی و کتابداری است در آن دیار گذراند و دیپلم آنجا را کسب کرد. صبا نخستین ایرانی است که درجهٔ علمی از آنجا گرفت.
همهٔ قبیلهٔ او شاعران و هنرمندان بودند. او هم جوهری و خمیره‌ایی ارزشمند از آن تیره در نهاد داشت. خاندان صبای کاشان دنبلی زاده‌اند. دنبلی‌ها رشته‌ای از کردان‌اند که تیره‌ای از آنان صباهای کاشان‌اند. بزرگی از آنان به روزگار قاجار بدین شهر آمد و زاد و بوم اوست که صباها در تاریخ ادبی و هنری و فرهنگی ایران جای و جان گرفته‌اند.

کتاب های محسن صبا

دو گفتار