مجتبی باقرنژاد

مجتبی باقرنژاد

مجتبی باقرنژاد متولد سال 1337، نویسنده ایرانی با حوزه تخصصی ایران تاریخ انقلاب اسلامی، 1357 دانشجویان, ایران تاریخ پهلوی، 1357 1320 جنبش‌های اسلامی, اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ... می باشد.

کتاب های مجتبی باقرنژاد