ناصر امیری

ناصر امیری

ناصر امیری متولد سال 1353، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی بدنسازی, تمرین‌های ورزشی, تمرین با وزنه, امادگی جسمانی, بدنسازی ... است.

کتاب های ناصر امیری