علی فریدونی

علی فریدونی

علی فریدونی متولد سال 1333، درباره خود میگوید عکاسی را  از سال 1349 در عکاسی شاهرخ واقع در خیابان قزوین، چهارراه عباسی تجربه کردم  و از سال 1355 در خبرگزاری جمهوری اسلامی عکاسی (پارس) در بخش لابراتوار آغاز نمودم.
ظرف پنج سال ابتدای ورودم به خبرگزاری در محیط لابراتوار مشغول بودم و در زمان مدیر عاملی دکتر خرازی و دبیر سرویسی رسول قدیری نیا ماموریت یافتم تا با حضور در منطقه عملیاتی از شکست حصر آبادان عکاسی کنم و این شد اولین دوربین به دست گرفتن من و آغازی بر امروزی که ایستاده ام.

کتاب های علی فریدونی

عکاسان جنگ (خشتی)