اباصلت بیات

اباصلت بیات

اباصلت بیات متولد سال 1332، عکاسی است که تا مرز شهادت پیش رفت تا صحنه های دلاوری رزمندگان را درقاب دوربین به تصویر بکشد.

کتاب های اباصلت بیات

عکاسان جنگ