رابرت جکسون

رابرت جکسون

رابرت جکسون در سال 1941 در دهکده ملسونبی در یورکشایر شمالی متولد شد. خلبان سابق و مربی ناوبری، مشارکت فعال او با هواپیمایی سالها به طول انجامید. وی پس از بازنشستگی از RAFVR در سال 1977 به عنوان فرمانده اسکادران، به عنوان نویسنده هواپیمایی تمام وقت و خبرنگار هوا فضا شد و سخنرانی های گسترده ای در مورد مسائل استراتژیک داشت. او به پنج زبان از جمله روسی صحبت می کند و بیش از چهل اثر غیر داستانی در زمینه امور نظامی نوشته است. او همچنین نویسنده مجموعه داستانی محبوب Yeoman و SAS است.

کتاب های رابرت جکسون