ابوالفضل بهرام پور

ابوالفضل بهرام پور

ابوالفضل بهرام‌پور (زادهٔ ۱۳۲۰ خورشیدی در زنجان)، کارشناس دینی و مفسر قرآن اهل ایران است. ابوالفضل بهرام‌پور مدرس روش ترجمه و تفسیر بوده، و به نوشته وبگاهش مؤسس دفتر ترجمه و تفسیر دارالقرآن در «سازمان تبلیغات اسلامی تهران» است.
وی در سال ۱۳۹۴ ترجمه خود را وقف عام کرد که مورد تقدیر وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفت. سلیس و روان بودن؛ شرح لغات در کنار متن آیات؛ ریشه یابی و بیان معنای واژگان و دقت در ترجمه کلیه حروف و کلمات قرآن حتی ادات تأکید از نقاط قوت ترجمه وی نقل شده‌است و عدم هماهنگی در ترجمه آیات مشابه، عدم وجود دقت لازم در ترجمه برخی از کلمات از نقدهایی است که به ترجمه وی وارد شده‌است.

کتاب های ابوالفضل بهرام پور

نسیم حیات