باربارا دایان بری

باربارا دایان بری

باربارا دایان بری هنرمند آزاد و معلم هنر در شهر نیویورک است. وی تحت برنامه آموزش در Symphony Space ، در اقامتگاه های هنری مدارس دولتی در پنج حوزه فعالیت می کند و در بهترین موزه ها تورهایی را برگزار می کند.

کتاب های باربارا دایان بری

نقاشی کن تا اتفاق بیفتد