فرخ مرد بهرامان

فرخ مرد بهرامان

فرخ‌مرد بهرامان از ایرانیان قرن هفتم و نویسنده کتاب مادگان هزار دادستان بود. کتاب مادگان هزار دادستان کتابی بسیار مهم در زمینه حقوق است که از بخش‌هایی از آن از دوران ساسانیان به‌جا مانده و ساختار حقوقی شاهنشاهی ساسانی را تشریح می‌کند. فرخ‌مرد پسر شخصی به نام بهرام بود و نوشتن کتابش را در حوالی سال ۶۲۰ میلادی و در زمان خسرو پرویز به پایان رساند. در این کتاب از بایگانی‌های شهر زادگاه فرخ‌مرد، گور و همچنین از بایگانی‌هایی که او به صورت خصوصی در اختیار داشته استفاده شده است. اطلاعات دیگری راجع به فرخ‌مرد در دسترس نیست، جز اینکه احتمال می‌رود او در قرن هفتم از دنیا رفته است.

کتاب های فرخ مرد بهرامان

مادیان هزار دادستان