هلویگ شمیت گلینستر

هلویگ شمیت گلینستر

هلويگ شميت گلينستر متولد 24 ژوئن 1948 چین شناس آلمانی است که از سال 1993 تا 2015 مدیر کتابخانه هرتسوگ آگوست در ولفنبوتل بود. از سال 2016 وی مدیر مرکز چین شناسی توبینگن بوده است.

کتاب های هلویگ شمیت گلینستر

چین نو