محمد حسین مشایخ فریدنی

محمد حسین مشایخ فریدنی

محمد حسین مشایخ فریدنی دیپلمات و مترجم و پژوهش‌گر ایرانی در دوران پهلوی بوده‌است. محمدحسین مشایخی فرزند شیخ محمدباقر در سال ۱۳۳۳ قمری در تهران متولد شد. تحصیلات حوزوی و دانشگاهی را در تهران گذرانید و سالها در مقام رایزن فرهنگی و سفیر ایران در چند کشور به گسترش زبان فارسی پرداخت. او دانشوری بود که گسترهٔ اطلاعات و آگاهی‌های ژرف از فرهنگ اسلام و زبان و ادبیات را با فروتنی علمی عجین کرده بود. وی در ۱۳ آذرماه ۱۳۶۹، به هنگام سفری پژوهشی دربارهٔ جادهٔ ابریشم در نزدیکی شهر بمبئی درگذشت.

کتاب های محمد حسین مشایخ فریدنی