مجتبی فائق

مجتبی فائق

مجتبی فایق متولد سال 1366، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی اسلام و دولت, اسیب شناسی اخلاقی, اندیشه, حکومت دینی, خردورزی, روایات می باشد.

کتاب های مجتبی فائق