سید عدنان لاجوردی

سید عدنان لاجوردی

 سید عدنان لاجوردی متولد سال 1343، عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) است.

کتاب های سید عدنان لاجوردی

خدمت به مردم