مرتضی مشیر

مرتضی مشیر

سيد مرتضي مشير متولد سال 1303 ، نویسنده و سیاستمدار ایرانی است.

کتاب های مرتضی مشیر

خاطراتی از الهیار صالح