فهیمه فرهادی

فهیمه فرهادی

فهيمه فرهادي شاعر معاصر ایرانی متولد سال 1359 می باشد.

کتاب های فهیمه فرهادی

تمام راه را دویده ام