محمد صحتی سردرودی

محمد صحتی سردرودی

محمد صحتی سردرودی، در سال ۱۳۴۳ش، در سردرود تبریز زاده شد. از هفت سالگی همراه با آموزش رسمی، قرائت قرآن، آداب و اخلاق را دانشوران دینی سردرود و بیش از همه از محضر محمدتقی محمدی و میرزا مجید قنادی که روزانه درس ترجمه قرآن داشتند، یاد گرفت.
دروس مقدمات و اندکی سطح حوزوی را در تبریز و بناب فراگرفت. ایشان در سال 1369ق، به قم مهاجرت نمود و به ادامه تحصیل در دروس حوزه مشغول شد. بعد از اتمام دروس سطح حوزه، به درس خارج مشغول شد. ایشان خارج اصول را از محضر حضرات آیات پایانی و اعتمادی و خارج فقه را از محضر حضرات آیات مکارم شیرازی و میرزا جواد تبریزی بهره‌مند شد.
وی بیش از پنج سال در درس تفسیر آیت‌الله جوادی آملی شرکت نمود و یک سال در محضر استاد حسن‌زاده آملی شرح «مصباح الأنس» را فراگرفت.

کتاب های محمد صحتی سردرودی