سوفی کرامر

سوفی کرامر

سوفی کرامر اهل لونبورگ است و در سال 1974 در سلتاو متولد شد. وی برای تحصیل ابتدا به بن و بعد به هانوفر رفت. پس از مدتی که به عنوان سردبیر رادیو فعالیت می کرد ، کار نویسندگی خود را شروع کرد. او اکنون رمان می نویسد و به عنوان مربی نویسندگی و به عنوان یک فیلمنامه نویس مستقل کار می کند.

کتاب های سوفی کرامر