عطیه پدیدار

عطیه پدیدار

عطیه پدیدار متولد سال 1361، نویسنده و موسیقیدان با حوزه های تخصصی ترانه‌ها پارتیسیون, موسیقی برای پیانو پارتیسیون, موسیقی فیلم پارتیسیون می باشد.

کتاب های عطیه پدیدار