ریچارد شوسترمن

ریچارد شوسترمن

ریچارد شوسترمن فیلسوف عمل گرای آمریکایی است. وی که به دلیل مشارکت در زیبایی شناسی فلسفی و زمینه ظهور زیبایی شناسی مشهور است ، در حال حاضر استاد برجسته علوم انسانی و استاد فلسفه در دانشگاه آتلانتیک فلوریدا است.

کتاب های ریچارد شوسترمن

تجربه ی زیبا شناختی