ای ای هاچنر

ای ای هاچنر

آرون ادوارد هاچنر زاده ی 28 ژوئن 1917 و درگذشته ی 15 فوریه 2020 ، ویراستار ، رمان نویس ، نمایشنامه نویس و زندگینامه نویس آمریکایی بود. او فیلمنامه های تلویزیونی بسیاری را نوشت و همچنین شرح حالهایی از دوریس دی و ارنست همینگوی را منتشر کرد. وی با بازیگر پل نیومن ، شرکت خیریه مواد غذایی Newman's Own را تأسیس کرد.

کتاب های ای ای هاچنر

دوران عاشقی همینگوی


پاپا همینگوی