ویلیام شایرر

ویلیام شایرر

ویلیام لارنس شایرر(William L. Shirer) (۱۹۰۴-۱۹۹۳) روزنامه نگار و خبرنگار جنگ مورخ آمریکایی بود. او مولف کتاب معروف ظهور و سقوط رایش سوم است که بیش از پنجاه سال مورد مطالعه همگان و موردو رجوع پژهشگران تاریخ آلمان نازی بوده است. او خبرنگار شیکاگو تریبون بود.  وی به خاطر پخش های خود از برلین، از اوج گرفتن دیکتاتوری نازی تا سال اول جنگ جهانی دوم (1940) مشهور شد. به همراه مرو، او اولین دوره گردهمایی خبر پخش جهان را ترتیب داد، فرمی که هنوز هم پخش اخبار را دنبال می کند.

کتاب های ویلیام شایرر

عشق و نفرت


ظهور و سقوط رایش سوم