مهدی وحیدی صدر

مهدی وحیدی صدر

مهدی وحیدی صدر متولد سال 1350، نویسنده و شاعر ایرانی می باشد.

کتاب های مهدی وحیدی صدر

کار، کوشش، شادی


میوه های پاییزی


با دوچرخه میرویم


این جهان کار خداست