ایمی جون بیتس

ایمی جون بیتس

ایمی جون بیتس نویسنده و تصویرگر آمریکاییست. او ده ها کتاب کودک منتشر کرده است. او همراه با شوهرش و پسرش اوان ، در آن آربر میشیگان زندگی می کند.

کتاب های ایمی جون بیتس

وقتی پاندا می کشم


شهر آفتابی