مریم دهقان بنادکی

مریم دهقان بنادکی

مریم دهقان بنادکی نویسنده و روانشناس با حوزه های تخصصی کودکان، ناهنجاریهای رفتاری, اختلالات رفتاری در کودکان, استرس شغلی, امادگی جسمانی زنان, تاب اوری و ... می باشد.

کتاب های مریم دهقان بنادکی

مشکلات رفتاری کودکان