علیرضا سبحانی نسب

علیرضا سبحانی نسب

از سال 1372 وارد دانشگاه و از سویی وارد حوزه علمیه قم شدم.
در دانشگاه پس از چند روز شدم مدیر مسئول مجله داخلی دانشگاه به نام رهنمون. هر چند با همین نام مجله ای دیگر بعدا در جایی دیگر منتشر میشد. این ماهنامه مختص مجتمع آموزش عالی قم بود. سال دوم شدم مسئول انجمن اسلامی دانشگاه. جزوه نام ها و لقب های فاطمه زهرا سلام الله علیها را با تجدید نظر و قدری زیبا ساختن در بسیج دانشگاه منتشر نمودم. سال سوم مسئول مرکز فعالیت های فرهنگی دانشگاه. در همین سال با تشویق دکتر الهیان ریاست دانشگاه اولین اثر مکتوب خودم را به نام جرعه ای از کوثر منتشر کردم. سال چهارم مرا دزدیدند و بردند لردگان و شدم مسئول حوزه علمیه لردگان و امام جمعه موقت آنجا.

کتاب های علیرضا سبحانی نسب

تخم مرغ طلایی


تاجر کوچولو


قهرمان غدیر


منم می شم یه حاج قاسم


چهل حدیث اهل بیت


وصیت نامه


شمیم زهد