علی هاشمی نشلجی

علی هاشمی نشلجی

آقای سید علی هاشمی نشلجی (متولد ۱۳۴۶، کاشان)، تحصیلات حوزوی خود را در محضر اساتیدی همچون حضرات آیات: جواد تبریزی، مصطفی اعتمادی تبریزی، جعفر سبحانی، عبدالله جوادی آملی، حسین نوری همدانی، سید علی محقق داماد پیگیری کرد. وی تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی ارشد فلسفه و کلام دانشگاه قم به اتمام رساند. همکاری با مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی از جمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویان تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «اعجاز هماهنگی آیات قرآن کریم»، «خوارق عادات در قرآن»، «آداب و شرایط قرائت قرآن»، «پرسمان قرآنی فلسفه احکام»، «پرسمان قرآنی معاد» و «پرسمان قرآنی نبوت» برخی از این آثار است.

کتاب های علی هاشمی نشلجی

فلسفه احکام