وحید نبوی زاده نمازی

وحید نبوی زاده نمازی

سید وحید نبوی زاده نمازی متولد اسل 1365 ، کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی و پژوهشگر سینما و تلویزیون می باشد.

کتاب های وحید نبوی زاده نمازی

آن سوی میز