مهدی غلامعلی

مهدی غلامعلی

مهدی غلامعلی متولد سال 1353، فارغ التحصيل دبيرستان علوم و معارف اسلامي شهيد مطهري ۱۳۷۱ تهران می باشد. وی همکار موسسه دار الحديث از سال ۱۳۷۵ تا كنون در گروه‌هاي تاريخ حديث، دانشنامه نگاري، تفسير روايي، تاريخ و سيره و مصدريابي، مدیر مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، و كارشناس گروه قرآن و حديث راديو معارف در حوزه مباحث حديثي می باشد.

کتاب های مهدی غلامعلی

زندگی به سبک خورشید