کتی اوتن

کتی اوتن

کتی اوتن نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی مستقر در کردستان عراق است. او برای طیف وسیعی از نشریات از جمله ایندیپندنت ، نیوزویک ، بی بی سی ، تایم ، وگ ، گاردین و تلگراف می نویسد. او همچنین مفسر تلویزیون و رادیو  است و در مورد عراق و جنگ با داعش صحبت می کند.

کتاب های کتی اوتن

چهره های خاکستری