جوئل ویتنی

جوئل ویتنی

جوئل ویتنی روزنامه نگاه ، نویسنده و شاعر است. نوشته های او تا کنون در نیویورک تایمز ، سانفرانسیسکو کرونیکل ، بافلر ، مجله نیویورک و غیره منتشر شده است.

کتاب های جوئل ویتنی

خبرچین ها